Proces badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny w świetle wytycznych zaprezentowanych na stronie IFAC

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prezentuje skrót wytycznych przygotowanych przez ICAEW Technical Advisory Service, organizację członkowską IFAC, dotyczących procesu inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią tych wytycznych (link) Wytyczne ICAEW (Dział doradztwa technicznego Instytutu biegłych…

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

W ostatnim czasie na stronach Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) ukazały się trzy komunikaty dotyczące wpływu pandemii na audyt sprawozdań finansowych. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) przygotowała komunikaty dotyczące kwestii kontynuacji działalności, odzwierciedlenia zdarzeń po dniu bilansowym w procedurach badania i sprawozdaniu finansowym oraz wpływu…

Komunikat – funkcjonowanie PANA po 27.05.2020 i dostępność biura dla interesantów

Szanowni Państwo,w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do elektronicznych form kontaktu z Polską Agencją Nadzoru Audytowego.Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail (pana@pana.gov.pl), Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP lub naszą infolinię (22 428 24 95). Infolinia PANA dostępna jest dla Państwa od poniedziałku do piątku…

Bezpieczne przesyłanie plików

Szanowni Państwo,rekomendujemy, aby informacje i dokumenty związane z kontrolami przesyłane elektronicznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego były przekazywane w formie zaszyfrowanej.Do tego celu proponujemy oprogramowanie GPG4win/Kleopatra.Aby szyfrować pliki należy: Wygenerować parę kluczy (prywatny i publiczny). Wyeksportować i wysłać do PANA klucz publiczny. Zaimportować klucz Publiczny PANA. Zaszyfrować…

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

PANA planuje, w okresie stanu pandemii, przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Osoby kontrolujące będą znajdować się w siedzibie PANA i będą kontaktować się z kontrolowaną firmą audytorską przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1 przewiduje możliwość…

Skip to content