Prezes PANA dla Rzeczpospolitej: Zdrowy audyt

Prezes PANA dla Rzeczpospolitej: Zdrowy audyt

Prezes PANA, Jacek Gdański był gościem Marcina Piaseckiego w programie Rzecz o Biznesie dziennika Rzeczpospolita. Podczas rozmowy Jacek Gdański mówił o danych zawartych w Sprawozdaniu PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w 2023 r. – Spadek liczby biegłych rewidentów jest zjawiskiem globalnym,…

 Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2023 rok

Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2023 rok

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na VII posiedzeniu 25 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę nr 30/II/2024 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2023 rok. W dokumencie tym – opracowanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego – zaprezentowane są kluczowe wskaźniki…

 KEONA rozpoczyna konsultacje publiczne Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

KEONA rozpoczyna konsultacje publiczne Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

21 czerwca 2024 r. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) rozpoczął konsultacje publiczne projektu niewiążących Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność. Uwagi do projektu Wytycznych KEONA można zgłaszać do 22 lipca 2024 r. poprzez formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEAOBGuidelinesLimitedAssuranceSustainabilityReporting…

 Udział przedstawicieli PANA w posiedzeniu plenarnym Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA)

Udział przedstawicieli PANA w posiedzeniu plenarnym Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA)

W dniach 18-19 czerwca 2024 r. w Paryżu odbyło się 25 posiedzenie plenarne Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA). W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele PANA: Jacek Gdański – prezes, Bogusław Budziński – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Agnieszka Koprowska – przewodnicząca podgrupy…

 „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru” – debata PANA w trakcie EKF 2024

„Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru” – debata PANA w trakcie EKF 2024

10 czerwca podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się debata „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”. Gospodarzem panelu była PANA. – Kwestia atestowania raportów zrównoważonego rozwoju wybija się dziś na pierwszy plan spośród wszystkich wyzwań, przed którymi stoją biegli rewidenci…

 Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

23 i 24 maja br. w Nikozji, na Cyprze odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), której przewodniczy Agnieszka Koprowska z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Gospodarzem spotkania był cypryjski organ nadzoru audytowego – The Cyprus Public Audit Oversight Board (CyPAOB). W spotkaniu uczestniczyli…

 Sprawozdanie roczne za 2023 r.

Sprawozdanie roczne za 2023 r.

29 maja br. Rada PANA przyjęła sprawozdanie roczne za 2023 r. Rok 2023 kończy symbolicznie pewien etap – etap tworzenia i formowania Agencji. W tym okresie wykształciliśmy swoją strukturę, procesy i procedury, zbudowaliśmy odpowiednie zasoby kadrowe i materialne. Dzisiaj stoją przed nami wyzwania związane z kształtowaniem się dojrzałości…

Skip to content