Przygotowanie do badania za rok 2023

Przygotowanie do badania za rok 2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w związku z toczącymi się przygotowaniami do badań sprawozdań finansowych za rok 2023, zwraca uwagę na wybrane, istotne zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania sprawozdań finansowych w roku 2024. Planując zadania audytowe należy zwrócić uwagę na: I.Reakcję przedsiębiorstw na ryzyka związane z praniem pieniędzy,…

 Badanie ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków w kontekście skutków orzeczeń TSUE z 15 czerwca 2023 r.

Badanie ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków w kontekście skutków orzeczeń TSUE z 15 czerwca 2023 r.

W związku z niedawnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 15 czerwca 2023 r. o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 PANA zwraca uwagę biegłych rewidentów oraz firm audytorskich na konieczność zachowania szczególnej staranności przy analizie ujawnień dot. konsumenckich kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych w tych…

Przygotowanie do badania za rok 2022

W związku z toczącymi się przygotowaniami do badań sprawozdań finansowych za rok 2022 Polska Agencja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę na wybrane, istotne zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania sprawozdań finansowych w roku 2023. Zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę planując zadania audytowe: I. Reakcja przedsiębiorstw na przerwane łańcuchy…

Skip to content