Przygotowanie do badania za rok 2022

W związku z toczącymi się przygotowaniami do badań sprawozdań finansowych za rok 2022 Polska Agencja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę na wybrane, istotne zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania sprawozdań finansowych w roku 2023. Zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę planując zadania audytowe: I. Reakcja przedsiębiorstw na przerwane łańcuchy…

Ryzyko oszustwa – powiązania między MSB 240 i innymi standardami badania

5 maja 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)[1] przygotowała wytyczne z zakresu ryzyka oszustwa w badaniu sprawozdań finansowych, zwracając szczególną uwagę na relacje między przepisami MSB 240 a pozostałymi standardami badania. PANA pragnie poinformować biegłych rewidentów o istotnych kwestiach zawartych w tych…

Skip to content