1 stycznia 2023 r. weszły w życie aktualne standardy kontroli jakości. PANA wspomaga ich wdrożenie poprzez spotkania z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, kontrole tematyczne i prezentację ich wyników oraz publikację nowych procedur kontroli dostosowanych do wielkości firmy audytorskiej.

Standardy kontroli jakości zostały wprowadzone uchwałą nr 38/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).

Aktualności

Sprawozdanie z kontroli tematycznych dotyczących dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich do nowych standardów kontroli jakości

[Publikacja PL]       [Publication ENG]

Standardy kontroli jakości

Spotkania pana z firmami audytorskimi

Spotkania za nami

14.12.2022 r.

22.11.2022 r.

27.10.2022 r.

Jesteśmy obecni w social media zapraszamy do śledzenia naszych bieżących wiadomości: