Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’ dotyczący wybranych obowiązków związanych z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina firmom audytorskim i działającym w ich imieniu kluczowym biegłym rewidentom wybrane zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań…

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego

1. Co zrobić, gdy podczas składania sprawozdania wyskakuje błąd „error”? W kolumnach, w których występują słowniki, dodano własny opis, zamiast wybrania nazwy ze słownika. Format daty nie został wprowadzony poprawnie, np. nie zawiera kropek (24.02.2022) W zakładkach C1,C2,C3 kolumna LP powinna być ponumerowana zgodnie z ilością wypełnionych wierszy. Nie należy tworzyć…

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.3.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o odrzuceniu ofertInformacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertyZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOCx)Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4…

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.2.2020) – unieważniony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertyZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOCS)Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku…

Jak przygotować się do badania za rok 2020

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2020 stawia przed biegłymi rewidentami wiele nowych wyzwań. Aby ułatwić Państwu przygotowanie do badania, przygotowaliśmy cykl komentarzy oraz skrótów artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z badaniem sprawozdań finansowych w obliczu pandemii COVID-19. 4 kluczowe ryzyka audytu związane z pandemią COVID w badaniu za rok 2020…

Skip to content