preloader
 Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę1, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2020 i 2021.Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wniesienia przez firmy audytorskie opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku, w terminie do 15 października 2020 r.1Firmy audytorskie, które w trzecim kwartale 2020 r. osiągnęły przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi…

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Agencja przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. jest datą graniczną do wprowadzenia zmian dostosowujących Systemy Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Obowiązek ten został wprowadzony w art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym…

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wniesienia przez firmy audytorskie opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku, w terminie do 31 lipca 2020 r.1Firmy audytorskie, które w drugim kwartale 2020 r. osiągnęły przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami…

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

W odpowiedzi na pytania dotyczące listy dokumentów, w załącznikach do wykazu wprowadziliśmy dodatkowe objaśnienia, w formie komentarzy do poszczególnych kolumn. Komentarze wyświetlają się automatycznie po najechaniu kursorem na nagłówek wybranej kolumny. Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli Załącznik nr 1 Lista osób zatrudnionych w FA (z komentarzami) Załącznik nr 2 Lista usług…

Skip to content