Jacek Gdański, prezes

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego od 31 stycznia 2024 r.

Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London School of Economics and Political Science (LSE).

W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów jako radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości. Był menedżerem w instytucjach publicznych oraz spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był prezesem zarządu Polski Gaz TUW oraz członkiem zarządu PHN S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych oraz komitetach audytu jednostek zainteresowania publicznego.

Jest biegłym rewidentem. Był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (2017-2020) oraz członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości (I, II i III kadencja).

Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim.

Justyna Adamczyk, zastępca prezesa

Od początku swojej kariery zawodowej związana z rachunkowością i rewizją finansową.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, wcześniej wieloletni zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa i główny księgowy Budżetu Państwa. Była przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Ma doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw o różnych profilach działalności, a także w zarządzaniu różnymi projektami IT.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w zakresie przetwarzania danych i rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie rachunkowości oraz autorką artykułów z tego zakresu.

Pełniła funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.