Treść regulacji prawnych zamieszczonych na stronie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne.

Szanowni Państwo, zgodnie z treścią art. 89  ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) sprawuje nadzór publiczny nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego przepisów tytułu III rozporządzenia nr 537/2014.

Poniżej udostępniamy link do strony KNF, pod którego adresem znajdą Państwo informacje na temat kompetencji KNF w tym zakresie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ustawa_o_bieglych_rewidentach