preloader

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja

Szanowni PaństwoW związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemii, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie uczestników obrotu gospodarczego oraz pracowników Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęta została decyzja o przedłużeniu pracy zdalnej do odwołania.Czas pracy PANA nie uległ zmianie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pana@pana.gov.pl…

Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2019 r.

Wyjaśnienia w wykazie ujęte są firmy audytorskie, które przeprowadziły badania ustawowe na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Szczegółowe informacje o firmach audytorskich, w tym także o firmach audytorskich, które nie przeprowadziły badań ustawowych na rzecz JZP można znaleźć na liście umieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego…

Zmiana organizacji pracy PANA

Szanowni Państwo,w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników od 18 do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia, Polska Agencja Nadzoru Audytowego wdraża tryb pracy zdalnej. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 oraz regulacje Ministerstwa Zdrowia ograniczony zostanie też dostęp…

I Posiedzenie Rady Agencji PANA

Omówienie działań Rady, przyjęcie regulaminu Rady, sposób funkcjonowania nadzoru publicznego – to główne punkty pierwszego posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), które odbyło się 24 lutego br. Podczas posiedzenia członkowie Rady PANA m.in.: zatwierdzili uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 823/9/2020 z 21…

Lista jednostek audytorskich z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzona przezPolską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) Adres PANA: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa Zgodnie z art. 204 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.1…

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2020 i 2021.Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej…

Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Formularz –…

Informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 138 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), tj. przekazania informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy lit. c Rozporządzenia…

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania…

Skip to content