Skontaktuj się z nami!

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa


NIP: 5252802078
REGON: 384416473

Godziny przyjęcia interesantów

Poniedziałek-Piątek
8:30 - 15:30

telefon: 22 428 24 95
fax: 22 487 81 71
e-mail: pana@pana.gov.pl
Skrzynka ePUAP: /PANA/SkrytkaESP

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Pokrop katarzyna.pokrop@pana.gov.pl
tel. 880 761 354

Kontakt ws. spotkań organizowanych przez PANA:
wydarzenia@pana.gov.pl

Zapytania o funkcjonowanie systemu STREFA prosimy kierować na adres: strefa@pana.gov.pl

Problemy techniczne występujące podczas korzystania z systemu STREFA prosimy zgłaszać mailowo z wykorzystaniem Formularza kontaktowego

Zapytania dotyczące składania sprawozdania rocznego prosimy kierować na adres: sprawozdanie@pana.gov.pl

Numery rachunków bankowych:

1) Kary pieniężne wraz z odsetkami i kosztami upomnień należy przekazywać na rachunek bankowy nr 73 1130 1017 0020 1559 0620 0006,
2) Opłaty z tytułu nadzoru oraz odsetki od nieterminowych wpłat należy przekazywać na indywidualny numer mikrorachunku przesłany przez PANA firmie audytorskiej,
3) Opłata za wpis na listę należy przekazywać na rachunek bankowy nr 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003,
4) Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego PANA (zasądzonych przez sąd w sprawach dochodzeń dyscyplinarnych, po wniesieniu wniosku PANA o ukaranie) należy przekazywać na rachunek bankowy nr 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003.

Napisz do nas!