„Strażnicy bram muszą być odważni”. Wywiad z prezesem PANA Marcinem Obronieckim w „Rzeczpospolitej”

„Strażnicy bram muszą być odważni”. Wywiad z prezesem PANA Marcinem Obronieckim w „Rzeczpospolitej”

Dążenie do wykrycia oszustw to jeden z celów pracy biegłych rewidentów. Pilnują interesów całego społeczeństwa i gospodarki – mówi Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej. – Biegły rewident bierze na siebie odpowiedzialność i zaświadcza własnym podpisem, że zebrał dowody świadczące o tym, że w sprawozdaniu nie ma…

 DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

– Nie dość, że wiele spółek akcyjnych, chociaż mają taki obowiązek, w ogóle nie poddaje swoich sprawozdań finansowych audytowi, to jeszcze okazuje się, że niektóre audyty wykonują osoby bez uprawnień, np. podszywające się pod biegłych rewidentów – pisze Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule cytowane jest stanowisko PANA, która przypomina,…

Podsumowanie seminarium GPW “Najważniejsze czynniki wpływające na jakość sprawozdania finansowego i usług rewizji finansowej”

2 grudnia 2021 roku dobyło się seminarium on-line dla spółek z NewConnect i ASO Catalyst oraz Autoryzowanych Doradców „Obowiązki informacyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu”, zorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas seminarium omawiano przede wszystkim najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdawczości okresowej, w tym obowiązek sporządzania, badania…

XI edycja Konferencji Rada Nadzorcza – podsumowanie

27 października odbyła się XI edycja konferencji Rada Nadzorcza, poświęcona praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA wraz z przedstawicielami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wystąpiła w panelu pt. „Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów”,…

Podsumowanie seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”

26 października odbyło się seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W seminarium gościnny udział wzięła dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA, która wygłosiła prezentację podsumowującą…

Udział przedstawicielek PANA w XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Zastępca prezesa PANA, Justyna Adamczyk wystąpiła podczas otwarcia XXII Dorocznej Konferencji Audytingu online zorganizowanej przez PIBR w dn. 13 października br. W przemówieniu silnie zaakcentowała rangę i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta: „Dziś potrzeba zmienić sposób pracy audytorów. Zmiany rynkowe sprawiają, że muszą oni jednak wiedzieć więcej niż…

Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Informacja prasowa Warszawa, 1 czerwca 2021 r. Nowa jakość nadzoru publicznego nad audytem – podsumowanie rocznej działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)za rok 2020. PANA opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności. Od 1 stycznia 2020 r. PANA wykonuje nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami…

X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi”…

Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

7 kwietnia odbyła się konferencja online pt. “Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie z gościnnym udziałem dr Agnieszki Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA. Głównym celem konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z kontrolami firm audytorskich w czasie pandemii, a także przybliżenie procedur kontroli…

Skip to content