preloader

Podsumowanie seminarium GPW “Najważniejsze czynniki wpływające na jakość sprawozdania finansowego i usług rewizji finansowej”

2 grudnia 2021 roku dobyło się seminarium on-line dla spółek z NewConnect i ASO Catalyst oraz Autoryzowanych Doradców „Obowiązki informacyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu”, zorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas seminarium omawiano przede wszystkim najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdawczości okresowej, w tym obowiązek sporządzania, badania…

XI edycja Konferencji Rada Nadzorcza – podsumowanie

27 października odbyła się XI edycja konferencji Rada Nadzorcza, poświęcona praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA wraz z przedstawicielami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wystąpiła w panelu pt. „Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów”,…

Podsumowanie seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”

26 października odbyło się seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W seminarium gościnny udział wzięła dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA, która wygłosiła prezentację podsumowującą…

Udział przedstawicielek PANA w XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Zastępca prezesa PANA, Justyna Adamczyk wystąpiła podczas otwarcia XXII Dorocznej Konferencji Audytingu online zorganizowanej przez PIBR w dn. 13 października br. W przemówieniu silnie zaakcentowała rangę i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta: „Dziś potrzeba zmienić sposób pracy audytorów. Zmiany rynkowe sprawiają, że muszą oni jednak wiedzieć więcej niż…

X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi”…

Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

7 kwietnia odbyła się konferencja online pt. “Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie z gościnnym udziałem dr Agnieszki Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA. Głównym celem konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z kontrolami firm audytorskich w czasie pandemii, a także przybliżenie procedur kontroli…

Skip to content