INFORMACJA O KARACH ADMINISTRACYJNYCH NAŁOŻONYCH PRAWOMOCNIE PRZEZ PANA NA FIRMY AUDYTORSKIE

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (uobr) Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) publikuje na swojej stronie internetowej informację o popełnionych przez firmy audytorskie lub osoby , o których mowa w art.  182 ust. 2 uobr naruszeniach oraz nałożonych za te naruszenia karach. Informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary.

Aktualna informacja o karach administracyjnych [PLIK]

INFORMACJA O KARACH ADMINISTRACYJNYCH NAŁOŻONYCH PRAWOMOCNIE NA FIRMY AUDYTORSKIE PRZEZ PANA, NA PODSTAWIE USTAWY Z 7 MAJA 2009 R.

Komunikat dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat.

Komunikat o nałożeniu kary administracyjnej na firmę audytorską (PLIK)

INFORMACJA O KARACH ADMINISTRACYJNYCH NAŁOŻONYCH PRAWOMOCNIE NA FIRMY AUDYTORSKIE, PRZEZ KOMISJĘ NADZORU AUDYTOWEGO (KNA)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która z dniem 1 stycznia 2020 r. stała się następcą prawnym Komisji Nadzoru Audytowego poniżej publikuje informacje:

  1. za 2019 r., które nie zostały zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w zakładce dotyczącej Komisji Nadzoru Audytowego (https://www.gov.pl/web/finanse/wykaz-kar-administracyjnych) – w sprawie podania do publicznej wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji nakładających kary administracyjne wobec firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i osób, o których mowa w art. 182 ust. 2 uobr z 11 maja 2017  
Lp.Data wydania i uprawomocnienia się decyzjiInformacja o naruszeniu popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 uobRodzaj nałożonej kary za naruszenieNazwa firmy audytorskiej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 uob w stosunku do których wydana została decyzja o nałożeniu kary
3323.10.2019 r.
23.06.2020 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 5000 złotychKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
3220.12.2019 r.
04.02.2020 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 3600 złotychKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
3123.10.2019 r.
30.11.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)Upomnienie wraz z nakazem
zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości
KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
307.08.2019 r.
28.09.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014).Upomnienie wraz z nakazem
zaprzestania określonego postępowania i
powstrzymania się od niego w przyszłości
KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2907.08.2019 r.
19.09.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Kara pieniężna w kwocie 11 582 złoteKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
287.08.2019 r.
28.09.2019 r
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob raz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014).Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2710.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob).Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2610.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2510.07.2019 r.
17.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości), naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2410.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2310.07.2019 r.
20.08.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
2203.06.2019
11.07.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob) oraz art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
  1. zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w zakładce dotyczącej Komisji Nadzoru Audytowego (https://www.gov.pl/web/finanse/wykaz-karadministracyjnych) – w sprawie podania do publicznej wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji nakładających kary administracyjne wobec firm
    audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i osób, o których mowa w art. 182 ust. 2 uobr z 11 maja 2017 r. 
Lp.Data wydania i uprawomocnienia się decyzjiInformacja o naruszeniu popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 uobRodzaj nałożonej kary za naruszenieNazwa firmy audytorskiej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 uob w stosunku do których wydana została decyzja o nałożeniu kary
21.03.06.2019
18.07.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
20.13.05.2019 r.
19.06.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
19.13.05.2019 r.
20.06.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 23 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 uob)Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłościKNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
18.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
17.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
16.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
15.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
14.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
13.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
12.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
11.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
10.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
9.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
8.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
7.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
6.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
5.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
4.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
3.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
2.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji
1.upłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacjiupłynął okres publikacji