preloader

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Przejdź do Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich
i wygodnie zarządzaj profilem swojej firmy

O agencji

Niezależny nadzór audytorski

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich, które nie badają sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

13 stycznia br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami ponad 150 firm audytorskich niebadających sprawozdań jednostek

MF odpowiada na pytania PANA związane z podejściem w sprawozdaniu z badania do naruszeń limitów określonych w art. 145 oraz 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację art. 83 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020

Komunikat po XXVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

30 grudnia 2021 r. odbyło się XXVII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli: Marcin Obroniecki

Znajdź firmy audytorskie

Publikacje

Komentarze i opracowania

Zamówienia publiczne

Kariera

Kogo szukamy?

Nadzorujemy firmy audytorskie i samorząd zawodowy biegłych rewidentów, a w audycie kluczowa jest nienaganna opinia i najwyższe standardy etyczne. W niektórych przypadkach przed zatrudnieniem będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności. We wszystkich przypadkach wymagamy, by nasi pracownicy rzetelność i uczciwość postrzegali jako najważniejsze wartości.

Skip to content