preloader

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Przejdź do Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich
i wygodnie zarządzaj profilem swojej firmy

O agencji

Niezależny nadzór audytorski

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22
13Maj

Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22

„Wiarygodność w czasach zamętu – jak rewizja finansowa może wzmacniać gospodarkę” – wystąpienie na taki temat wygłosił na kongresie Impact’22 12 maja 2022

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej
09Maj

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect
09Maj

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej podmiotów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Celem badania jest przede wszystkim identyfikacja głównych ryzyk

Znajdź firmy audytorskie

Publikacje

Komentarze i opracowania

Wybrane zagadnienia badania sprawozdań finansowych za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny w Ukrainie

Przy przeprowadzaniu badań w 2022 r., oprócz zazwyczaj występujących zagrożeń, należy uwzględniać także konsekwencje wojny w Ukrainie. Bestialska i niesprowokowana napaść Federacji Rosyjskiej

Wymogi dokumentowania badania sprawozdań finansowych – wybrane elementy w kontekście przeprowadzonych kontroli

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415

Zamówienia publiczne

Kariera

Kogo szukamy?

Nadzorujemy firmy audytorskie i samorząd zawodowy biegłych rewidentów, a w audycie kluczowa jest nienaganna opinia i najwyższe standardy etyczne. W niektórych przypadkach przed zatrudnieniem będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności. We wszystkich przypadkach wymagamy, by nasi pracownicy rzetelność i uczciwość postrzegali jako najważniejsze wartości.

Skip to content