preloader

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Przejdź do Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich
i wygodnie zarządzaj profilem swojej firmy

O agencji

Niezależny nadzór audytorski

Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Kolejne spotkania z przedstawicielami firm audytorskich we wrześniu i październiku br. 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkania w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach roboczego dialogu. Głównymi celami obu

Komunikat po XXXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

19 lipca 2022 r. odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli: Marcin Obroniecki

Komunikat dla komitetów audytu w sprawie weryfikacji niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem

Znajdź firmy audytorskie

Publikacje

Komentarze i opracowania

Ryzyko oszustwa – powiązania między MSB 240 i innymi standardami badania

5 maja 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)[1] przygotowała wytyczne z zakresu ryzyka oszustwa w badaniu sprawozdań finansowych,

Wybrane zagadnienia badania sprawozdań finansowych za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny w Ukrainie

Przy przeprowadzaniu badań w 2022 r., oprócz zazwyczaj występujących zagrożeń, należy uwzględniać także konsekwencje wojny w Ukrainie. Bestialska i niesprowokowana napaść Federacji Rosyjskiej

Zamówienia publiczne

Kariera

Kogo szukamy?

Nadzorujemy firmy audytorskie i samorząd zawodowy biegłych rewidentów, a w audycie kluczowa jest nienaganna opinia i najwyższe standardy etyczne. W niektórych przypadkach przed zatrudnieniem będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności. We wszystkich przypadkach wymagamy, by nasi pracownicy rzetelność i uczciwość postrzegali jako najważniejsze wartości.

Skip to content