Sprawozdania roczne firm audytorskich za 2020 rok

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2020 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze. 1 marca do końca dnia złożono ponad 1200 sprawozdań.

Znajdź firmy audytorskie

W tej części możecie Państwo znaleźć aktualną listę firm audytorskich z możliwością wyszukiwania z wykorzystaniem nazwy, numeru, miasta lub kodu pocztowego.

Ostrzeżenia o nałożonych karach administracyjnych

Komunikat dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu kary zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 3 lat.