W skład II kadencji Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wchodzą następujące osoby:

  • Jacek Gdański, prezes Agencji
  • Justyna Adamczyk, zastępca prezesa Agencji
  • Joanna Stachura – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Marta Niżałowska-Pactwa – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Wojciech Kutyła – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
  • Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Magdalena Wysocka – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Joanna Wielgórska-Leszczyńska – przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  • Piotr Kamiński – przedstawiciel organizacji pracodawców;
  • Adam Młodkowski – przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.