preloader
 Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22

Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22

„Wiarygodność w czasach zamętu – jak rewizja finansowa może wzmacniać gospodarkę” – wystąpienie na taki temat wygłosił na kongresie Impact’22 12 maja 2022 r. Prezes PANA Marcin Obroniecki. Prezes Marcin Obroniecki podkreślił znaczenie wiarygodności danych finansowych, zwłaszcza w kontekście niepewności w otoczeniu gospodarczym. Stwierdził, że strażnikiem…

 Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Porozumienie podpisali 9 maja prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Porozumienie zakłada współpracę między instytucjami w ramach…

 Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej podmiotów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Celem badania jest przede wszystkim identyfikacja głównych ryzyk związanych ze sprawozdawczością finansową tych spółek, zapoznanie się z oczekiwaniami inwestorów i opracowanie kierunków zmian w tym zakresie dla wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Chcemy…

 Udział PANA w Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Udział PANA w Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

21 kwietnia br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego uczestniczyła w Dniach Otwartych organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbyło się w trybie hybrydowym. Pracownicy PANA przedstawili tajniki zawodu biegłego rewidenta oraz odpowiadali na pytania studentów. Istotną częścią spotkania była prezentacja ścieżki kariery w zawodzie biegłego…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2022 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2022 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm., dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn…

 Polska Agencja Nadzoru Audytowego oferuje pracę dla uchodźców – biegłych rewidentów z Ukrainy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego oferuje pracę dla uchodźców – biegłych rewidentów z Ukrainy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała ogłoszenie o pracę w języku ukraińskim. Skierowane jest ono do osób, które mają uprawnienia biegłego rewidenta lub doświadczenie w pracy w firmach audytorskich. Miejscem pracy jest Warszawa, gdzie mieści się siedziba PANA, jest jednak możliwość wykonywania pracy w trybie zdalnym. Agencja…

 Podsumowanie kampanii społecznej PANA na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych

Podsumowanie kampanii społecznej PANA na temat znaczenia badań sprawozdań finansowych

https://www.youtube.com/watch?v=ICOn1q1HXj4 Polska Agencja Nadzoru Audytowego zakończyła społeczną kampanię informacyjną promującą badanie sprawozdań finansowych. Od 7 do 13 lutego spot PANA o kluczowym znaczeniu badania sprawozdań finansowych dla bezpieczeństwa gospodarki był emitowany w kilkunastu kanałach ogólnokrajowych i regionalnych TVP. Szacuje się, że spot obejrzało nie mniej niż 2,5…

Skip to content