preloader
 Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

W związku z opublikowaniem na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza dot. podwykonawstwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego uprzejmie informuje, że nie podziela poglądów prezentowanych przez autora tej opinii, w szczególności ujętych w konkluzjach pod nr.: 3, 4, 5, 6. Poza zakresem kompetencji PANA pozostają konkluzje…

 Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

Komunikat po spotkaniu z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości- 24.01.2023 r.

24 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne na temat wprowadzenia nowych standardów kontroli jakości. W spotkaniu wzięli udział biegli rewidenci, firmy audytorskie i – po raz pierwszy – również kandydaci na biegłych rewidentów. Polska Agencja Nadzoru Audytowego przeprowadziła w 2022 cykl 3 spotkań informacyjnych, których celem było omówienie…

 Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w głównym panelu dyskusyjnym „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” w trakcie II Kongresu ESG, który odbył się 25 stycznia br. w Warszawie. Dyskusja dotyczyła wpływu wojny w Ukrainie na postrzeganie zrównoważonego rozwoju,…

 Decyzja rządu Szwajcarii o uznaniu systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny

Decyzja rządu Szwajcarii o uznaniu systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie decyzja podjęta pod koniec poprzedniego roku przez rząd Szwajcarii o uznaniu obecnego systemu nadzoru audytowego w Polsce za równoważny ze szwajcarskim. Zgodnie z informacją przekazaną przez szwajcarski Federalny Urząd Nadzoru Audytowego (FAOA) decyzja ta została podjęta…

 Spotkanie informacyjne pn. ”Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych ”- 24.01.2023 r.

Spotkanie informacyjne pn. ”Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych ”- 24.01.2023 r.

24 stycznia br. o godz. 10.30 zapraszamy biegłych rewidentów, przedstawicieli firm audytorskich oraz kandydatów na biegłych rewidentów na spotkanie informacyjne w formule zdalnej, podczas którego zostaną omówione kwestie związane z procesem monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem tych, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podczas wydarzenia zostaną również przeanalizowane…

 Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r. Wybrane zagadnienia z obszaru szacunków wartości godziwej – spotkanie dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów

Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r. Wybrane zagadnienia z obszaru szacunków wartości godziwej – spotkanie dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów

25 stycznia br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 10.30. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione i omówione efekty kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r.  dotyczące zagadnień z obszaru badania szacunków wartości godziwej. Spotkanie…

Uchwała nr 38/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

Treść uchwały podjętej na posiedzeniu XLII Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, które odbyło się 15 listopada 2022 roku, w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego): Uchwała Nr 38/I/2022

Skip to content