Spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W środę, 22 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W spotkaniu, które odbyło się w biurze Zarządu Głównego SKwP udział wzięli – Jacek Gdański, prezes i Anna Gałęzowska, dyrektor Biura Prezesa z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz członkowie Prezydium Zarządu…

 Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

W czwartek 23 maja 2024 r. o godzinie 10:30 odbędzie się kolejne spotkanie online Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności. Celem spotkania będzie omówienie: bieżących i planowanych działań Agencji; wyzwań przed którymi stoją…

 Głos PANA w trakcie webinarium o projekcie ustawy wdrażającej CSRD

Głos PANA w trakcie webinarium o projekcie ustawy wdrażającej CSRD

Bogusław Budziński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PANA zabrał głos w panelu podczas webinarium prezentującego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD do polskiego porządku prawnego. Wydarzenie było zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Bogusław Budziński mówił o roli PANA w kontekście zaangażowania firm…

 Webinarium na temat projektu ustawy wdrażającej CSRD

Webinarium na temat projektu ustawy wdrażającej CSRD

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium, podczas którego zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Webinarium jest skierowane w szczególności do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD,…

 Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA uczestniczyła w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. https://youtu.be/AFj9r6BbLB0?feature=shared – W imieniu własnym i prezesa Jacka Gdańskiego gratuluję wszystkim laureatom XXIII Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że te wyróżnienia staną się inspiracją do tego, aby nieustannie podnosić…

 Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Prezes PANA Jacek Gdański wziął udział w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita. https://www.youtube.com/watch?v=KcSbVp3YH-4 – Jesteśmy w okresie, w którym przygotowujemy się do gruntownej zmiany. Oznacza to dużo pracy przed środowiskiem firm audytorskich i samorządem biegłych rewidentów. Przed nami budowanie zasobów, zwiększanie…

 Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Bogusław Budziński z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wziął udział w ogólnopolskiej debacie pn. Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej. Odbyła się ona 8 kwietnia w Warszawie, w ramach ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita i Polską Agencją Prasową.…

Skip to content