Komunikaty


Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku  o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Komunikat sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021

Komunikat po XI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat pracy Agencji w dniach 2.11-4.12.2020

Komunikat po X posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 23_I_2020 z dnia 26.10.2020 r.

Komunikat po IX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Komunikat po VIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 20 I 2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1033/14a/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r.

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Komunikat_VI posiedzenie 24 lipca 2020

Uchwała nr 16 I 2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów naruszają przepisy prawa

Uchwała nr 17 I 2020 w sprawie ustalenia wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

V Posiedzenie Rady PANA w dniu 25.06.2020 r.

Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała 15_I_2020 w sprawie rocznego planu kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat - funkcjonowanie PANA po 27.05.2020 i dostępność biura dla interesantów

IV posiedzenie Rady PANA w dniu 27.05.2020 r.

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

Bezpieczne przesyłanie dokumentów

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

III Posiedzenie Rady PANA w dniu 29.04.2020 r.

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku 

Komunikat - działalność PANA w okresie epidemii COVID-19 - 03.04.2020r.

II Posiedzenie Rady PANA w dniu 30.03.2020 r.

Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Komunikat PANA w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja-25.03.2020r.

Zmiana organizacji pracy PANA

I Posiedzenie Rady PANA w dniu 24.02.2020 r.