Nowe standardy kontroli jakości w firmach audytorskich w działaniu. PANA publikuje sprawozdanie z kontroli tematycznych

Nowe standardy kontroli jakości w firmach audytorskich w działaniu. PANA publikuje sprawozdanie z kontroli tematycznych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała na swojej stronie internetowej „Sprawozdanie z kontroli tematycznych dotyczących dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich do nowych standardów kontroli jakości”. Publikacja jest efektem wdrożenia z początkiem tego roku nowych standardów kontroli jakości w firmach audytorskich. Rada Polskiej Agencji Nadzoru…

 Rola biegłego rewidenta w zakresie oszustw – wybrane zagadnienia

Rola biegłego rewidenta w zakresie oszustw – wybrane zagadnienia

PANA przypomina zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi medialne, które koncentrują się na próbie udowodnienia, co nie należy do obowiązków firm audytorskich i badających w ich imieniu kluczowych biegłych rewidentów. Wypowiedzi te mogą wprowadzać w błąd użytkowników…

 DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

DGP: Następny problem z audytami sprawozdań spółek akcyjnych

– Nie dość, że wiele spółek akcyjnych, chociaż mają taki obowiązek, w ogóle nie poddaje swoich sprawozdań finansowych audytowi, to jeszcze okazuje się, że niektóre audyty wykonują osoby bez uprawnień, np. podszywające się pod biegłych rewidentów – pisze Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule cytowane jest stanowisko PANA, która przypomina,…

 Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkanie w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach utrzymywania roboczego dialogu. Głównym celem spotkania jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją…

Skip to content