Komunikaty


V Posiedzenie Rady PANA w dniu 25.06.2020 r.

Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała 15_I_2020 w sprawie rocznego planu kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat - funkcjonowanie PANA po 27.05.2020 i dostępność biura dla interesantów

IV posiedzenie Rady PANA w dniu 27.05.2020 r.

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

Bezpieczne przesyłanie dokumentów

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

III Posiedzenie Rady PANA w dniu 29.04.2020 r.

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku 

Komunikat - działalność PANA w okresie epidemii COVID-19 - 03.04.2020r.

II Posiedzenie Rady PANA w dniu 30.03.2020 r.

Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Komunikat PANA w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja-25.03.2020r.

Zmiana organizacji pracy PANA

I Posiedzenie Rady PANA w dniu 24.02.2020 r.