preloader

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”). Roczne rozliczenie za 2021 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 28 lutego 2022 roku. W…

Sprawozdanie roczne

Uwaga! Sprawozdanie za rok 2021 można składać w systemie STREFA przez zakładkę Formularze Szanowni Państwo, Firmy audytorskie przekazują sprawozdania roczne, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”…

Aktualizacja danych na liście firm audytorskich

KOMUNIKAT w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich na podstawie  art. 57 ust 1 ustawy. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji. Agencja przypomina o obowiązku wynikającym…

Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich

Przypominamy, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich [1] . Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji. Agencja dokonuje skreślenia z listy na wniosek w przypadku złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie[2]. Uwaga ! W dniu 8 grudnia 2021 r. wchodzi…

Wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich na podstawie  art. 57 ust 1 ustawy. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji. Uwaga! W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy…

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2021/2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2021 i 2022. Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie…

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2020 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”). Roczne rozliczenie za 2020 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 28 lutego 2021 roku. W…

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert Zaproszenie do udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2A do zaproszeniaZałącznik nr 2B do zaproszeniaZałącznik nr 2C do zaproszeniaZałącznik nr 3 do Zaproszenia formularz ofertyZałącznik nr 3 do Zaproszenia formularz oferty (docx)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.3.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o odrzuceniu ofertInformacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertyZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOCx)Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4…

Skip to content