KEONA rozpoczyna konsultacje publiczne Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

KEONA rozpoczyna konsultacje publiczne Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

21 czerwca 2024 r. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) rozpoczął konsultacje publiczne projektu niewiążących Wytycznych w sprawie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność. Uwagi do projektu Wytycznych KEONA można zgłaszać do 22 lipca 2024 r. poprzez formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEAOBGuidelinesLimitedAssuranceSustainabilityReporting…

 Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

Spotkanie podgrupy ds. dochodzeń KEONA

23 i 24 maja br. w Nikozji, na Cyprze odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), której przewodniczy Agnieszka Koprowska z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Gospodarzem spotkania był cypryjski organ nadzoru audytowego – The Cyprus Public Audit Oversight Board (CyPAOB). W spotkaniu uczestniczyli…

Raport podgrupy ds. dochodzeń KEONA na 2023 rok

Na stronie internetowej Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) został opublikowany Raport na 2023 rok dotyczący egzekwowania przepisów, przygotowany przez podgrupę ds. dochodzeń KEONA, której przewodniczy Agnieszka Koprowska z PANA. Raport stanowi podsumowanie odpowiedzi na kwestionariusz odnośnie do środków administracyjnych i sankcji nałożonych przez członków UE i EOG w 2022, a także między…

Rekomendacje PANA przyjęte w raporcie KEONA dotyczącym poprawy jakości audytu w UE

Zgłoszone przez PANA postulaty, m.in. w zakresie zdefiniowania pojęcia „nieposzlakowanej opinii” biegłego rewidenta i firmy audytorskiej zostały przyjęte w pełnej wersji raportu KEONA[1] przekazanego do Komisji Europejskiej. W wyniku prac podjętych przez specjalną grupę zadaniową, KEONA przedstawiła Komisji Europejskiej zatwierdzony w wyniku głosowania raport zawierający szereg zaleceń mających na celu…

Warszawskie spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) / Warsaw Meeting of the Enforcement Sub-group of the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

24 i 25 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie podgrupy ds. dochodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA). Celem prac ww. podgrupy jest wymiana informacji pomiędzy członkami organizacji i dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. W trakcie…

Skip to content