Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – nowe formularze: Wniosek o wpis na listę firm audytorskich, Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy…

Aktualizacja danych na liście firm audytorskich – archiwum

KOMUNIKAT w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowina listę firm audytorskich Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi…

Wniosek o wpis na listę firm audytorskich – archiwum

Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest…

Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich – archiwum

Uwaga! Z dniem 15 września 2021 r. uległy zmianie przepisy dotyczące przechowywania i  przekazywania dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości i akt zleceń usług atestacyjnych oraz akt zleceń usług pokrewnych, które wydłużyły dotychczasowy okres z 5 do 8 lat.  Przypominamy, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi…

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego

1. Co zrobić, gdy podczas składania sprawozdania wyskakuje błąd „error”? W kolumnach, w których występują słowniki, dodano własny opis, zamiast wybrania nazwy ze słownika. Format daty nie został wprowadzony poprawnie, np. nie zawiera kropek (24.02.2022) W zakładkach C1,C2,C3 kolumna LP powinna być ponumerowana zgodnie z ilością wypełnionych wierszy. Nie należy tworzyć…

Skip to content