Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – nowe formularze: Wniosek o wpis na listę firm audytorskich, Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy…

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego

1. Co zrobić, gdy podczas składania sprawozdania wyskakuje błąd „error”? W kolumnach, w których występują słowniki, dodano własny opis, zamiast wybrania nazwy ze słownika. Format daty nie został wprowadzony poprawnie, np. nie zawiera kropek (24.02.2022) W zakładkach C1,C2,C3 kolumna LP powinna być ponumerowana zgodnie z ilością wypełnionych wierszy. Nie należy tworzyć…

Skip to content