preloader

Warsztat „Projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju” 29.10.2021 r.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają zainteresowane spółki, w szczególności duże spółki notowane i nienotowane, na warsztat „Projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju”, który odbędzie się 29 października 2021 r. w godz. 10.00-13.00. Webinarium zostało przygotowane w ramach prac grupy roboczej ds. rozwoju raportowania…

Zakończyła się konferencja PANA „Ład korporacyjny 2021”

19 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja online Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce, zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Podczas 4 paneli 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA dyskutowało o ładzie korporacyjnym, jego znaczeniu i konieczności stosowania tych zasad przez przedsiębiorstwa.…

Udział przedstawicielek PANA w XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Zastępca prezesa PANA, Justyna Adamczyk wystąpiła podczas otwarcia XXII Dorocznej Konferencji Audytingu online zorganizowanej przez PIBR w dn. 13 października br. W przemówieniu silnie zaakcentowała rangę i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta: „Dziś potrzeba zmienić sposób pracy audytorów. Zmiany rynkowe sprawiają, że muszą oni jednak wiedzieć więcej niż…

Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – link do Strefy – nowe formularze: aktualizacja danych firmy informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie…

Aktualizacja danych na liście firm audytorskich

KOMUNIKAT w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowina listę firm audytorskich Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi…

Wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest…

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2021/2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2021 i 2022. Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie…

Skip to content