X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi” podczas…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki…

 Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

7 kwietnia odbyła się konferencja online pt. “Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie z gościnnym udziałem dr Agnieszki Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA. Głównym celem konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z kontrolami firm audytorskich w czasie pandemii, a także przybliżenie procedur kontroli…

 Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania…

 Informacja na temat zauważonych w trakcie kontroli braków w procedurach dotyczących niezależności stosowanych przez firmy audytorskie zawartych w Przewodniku MSB (wersja I i wersja II) oraz znajdujących swoje odzwierciedlenie w aplikacji KOMPAS

Informacja na temat zauważonych w trakcie kontroli braków w procedurach dotyczących niezależności stosowanych przez firmy audytorskie zawartych w Przewodniku MSB (wersja I i wersja II) oraz znajdujących swoje odzwierciedlenie w aplikacji KOMPAS

Z prowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego kontroli wynika, że w części dokumentacji dotyczących systemów kontroli jakości firm audytorskich, jak również w części dokumentacji badania, stosowane są wzory procedur opublikowane w Przewodniku MSB oraz w aplikacji KOMPAS pod nazwą ,,testy niezależności”. Prowadzona przez Agencję analiza dotyczyła konkretnych akt badania oraz konkretnych…

 Informacja Prezesa PANA na temat sprawozdawczości rocznej firm audytorskich

Informacja Prezesa PANA na temat sprawozdawczości rocznej firm audytorskich

Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że do końca dnia w poniedziałek 1 marca br. firmy audytorskie złożyły poprzez System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA ponad 1200 sprawozdań za 2020 rok. Pomimo, że w bieżącym roku został skrócony czas na wypełnienie powyższych obowiązków sprawozdawczych, to zdecydowana większość firm…

Skip to content