Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2021/2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2021 i 2022. Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie…

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2020 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”). Roczne rozliczenie za 2020 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia[1], w terminie do 28 lutego 2021 roku. W…

Spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021 r.

30 września, z inicjatywy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcina Obronieckiego odbyło się zdalne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami blisko 300 polskich firm audytorskich. Prezes wraz ze współpracownikami przedstawili zasady działania oraz najważniejsze cele i plany Agencji. Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące wyzwań…

 Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

W związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status1 „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską, Agencja podkreśla jak ważna i niezbędna jest weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie. Agencja przypomina,…

 Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Informacja prasowa – Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Nowa jakość nadzoru publicznego nad audytem – podsumowanie rocznej działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)za rok 2020.  PANA opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności. Od 1 stycznia 2020 r. PANA wykonuje nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce.  Głównym celem nadzoru sprawowanego przez PANA jest…

Skip to content