Aktualizacja danych na liście firm audytorskich – archiwum

KOMUNIKAT
w sprawie zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi
na listę firm audytorskich

Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna stronie internetowej Agencji.

Agencja przypomina o obowiązku wynikającym z art. 57 ust. 3 ustawy, tj. zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Formularz aktualizacji danych, można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

W przypadku składania formularza za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji należy skorzystać ze wzoru formularza –Formularz aktualizacji danych.

Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/.

Agencja zachęca do korzystania z sytemu STREFA w zakresie przekazywania formularza.

W celu sprawnego korzystania z systemu STREFA prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika w zakresie składania formularza aktualizacji danych /instrukcja użytkownika/

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących aktualizacji danych podlegających wpisowi na listę, pytania prosimy kierować na adres
e-mail:lista@pana.gov.pl

Skip to content