Ryzyko oszustwa – powiązania między MSB 240 i innymi standardami badania

5 maja 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)[1] przygotowała wytyczne z zakresu ryzyka oszustwa w badaniu sprawozdań finansowych, zwracając szczególną uwagę na relacje między przepisami MSB 240 a pozostałymi standardami badania. PANA pragnie poinformować biegłych rewidentów o istotnych kwestiach zawartych w tych…

Wybrane zagadnienia badania sprawozdań finansowych za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny w Ukrainie

Przy przeprowadzaniu badań w 2022 r., oprócz zazwyczaj występujących zagrożeń, należy uwzględniać także konsekwencje wojny w Ukrainie. Bestialska i niesprowokowana napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest najtragiczniejszym wydarzeniem naszych czasów. Cierpi i ginie ludność cywilna. W sposób bezwzględny niszczone są domy, infrastruktura miejska i komunikacyjna, a także potencjał…

Wymogi dokumentowania badania sprawozdań finansowych – wybrane elementy w kontekście przeprowadzonych kontroli

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.) sprawozdanie z badania powinno wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji badania. W obowiązujących regulacjach prawnych nie określono wzoru (szablonu) dokumentacji badania. W gestii…

Przygotowanie do badania za rok 2021

W związku z trwającymi przygotowaniami do badań za rok 2021, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) chciałaby zwrócić uwagę na wybrane zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania w roku 2022. Agencja zachęca również do przeczytania skrótów artykułów dotyczących badania w czasie pandemii COVID-19, które nadal są aktualne w odniesieniu do badania…

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’ dotyczący wybranych obowiązków związanych z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina firmom audytorskim i działającym w ich imieniu kluczowym biegłym rewidentom wybrane zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań…

Skip to content