preloader

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’ dotyczący wybranych obowiązków związanych z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina firmom audytorskim i działającym w ich imieniu kluczowym biegłym rewidentom wybrane zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań…

Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19

Kontynuując przybliżanie treści dotyczących audytu w okresie COVID-19, PANA zwraca uwagę na rozdziały Planing-Risk Identification and Assesment (https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-internationalstandards/discussion/summary-covid-19-audit-considerations#ac-planning-eoriskidentification-and-assessment) oraz Reporting and Fraud Risk Arising from COVID-19 PoseSignificant Challenges for Professional Accountants (https://www.ifac.org/knowledgegateway/contributing-global-economy/discussion/reporting-and-fraud-risk-arising-covid-19-pose-significant-challenges-professional-accountants) zamieszczone na stronie IFAC.W ramach zasobów dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka, IFAC wskazuje na opracowanie…

Jak przygotować się do badania za rok 2020

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2020 stawia przed biegłymi rewidentami wiele nowych wyzwań. Aby ułatwić Państwu przygotowanie do badania, przygotowaliśmy cykl komentarzy oraz skrótów artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z badaniem sprawozdań finansowych w obliczu pandemii COVID-19. 4 kluczowe ryzyka audytu związane z pandemią COVID w badaniu za rok 2020…

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Agencja przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. jest datą graniczną do wprowadzenia zmian dostosowujących Systemy Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Obowiązek ten został wprowadzony w art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym…

Skip to content