Usługi firm audytorskich w 2021 roku – analiza na podstawie sprawozdań rocznych

Publikacja “Usługi firm audytorskich w 2021 roku – analiza na podstawie sprawozdań rocznych” ma na celu informowanie, zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 15a) ppkt d) UOBR, o głównych trendach na rynku firm audytorskich, celem lepszego powszechnego zrozumienia kształtujących go mechanizmów. Jest to już druga publikacja, w której Agencja przekazuje analizę danych z otrzymanych sprawozdań rocznych FA (pierwsza publikacja dostępna jest tutaj).

Wskazane trendy i wyniki analiz znajdą zastosowanie w lepszym dostosowaniu działań Agencji do nadzoru nad rynkiem firm audytorskich.

Skip to content