preloader

Proces badania inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny w świetle wytycznych zaprezentowanych na stronie IFAC

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prezentuje skrót wytycznych przygotowanych przez ICAEW Technical Advisory Service, organizację członkowską IFAC, dotyczących procesu inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią tych wytycznych (link) Wytyczne ICAEW (Dział doradztwa technicznego Instytutu biegłych…

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

W ostatnim czasie na stronach Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) ukazały się trzy komunikaty dotyczące wpływu pandemii na audyt sprawozdań finansowych. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) przygotowała komunikaty dotyczące kwestii kontynuacji działalności, odzwierciedlenia zdarzeń po dniu bilansowym w procedurach badania i sprawozdaniu finansowym oraz wpływu…

Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19

Kontynuując przybliżanie treści dotyczących audytu w okresie COVID-19, PANA zwraca uwagę na rozdziały Planing-Risk Identification and Assesment (https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-internationalstandards/discussion/summary-covid-19-audit-considerations#ac-planning-eoriskidentification-and-assessment) oraz Reporting and Fraud Risk Arising from COVID-19 Pose Significant Challenges for Professional Accountants (https://www.ifac.org/knowledgegateway/contributing-global-economy/discussion/reporting-and-fraud-risk-arising-covid-19- pose-significant-challenges-professional-accountants) zamieszczone na stronie IFAC. W ramach zasobów dotyczących identyfikacji i oceny…

Skip to content