Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2021/2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2021 i 2022.

Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, w terminie do dnia 15 października 2021 r.

Agencja przypomina, że informację o prognozowanych przychodach należy złożyć na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321)

Formularz informacji o przychodach za 2021 rok po raz pierwszy można składać do Agencji elektronicznie za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA,

W przypadku składania formularza informacji o przychodach za 2021 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji, należy skorzystać ze wzoru formularza- Formularz informacji o przychodach za 2021 rok./

Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji prognozach.

W celu sprawnego korzystania z systemu STREFA  prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika w zakresie składania formularza /instrukcja użytkownika/

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących złożenia formularza z informacją o prognozach, pytania prosimy kierować na adres: prognoza@pana.gov.pl

Skip to content