Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – nowe formularze:

  • Wniosek o wpis na listę firm audytorskich,
  • Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy formularz,
  • Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich.

Zachęcamy wszystkie firmy audytorskie do zapoznania się z instrukcją użytkownika w celu sprawnego przebiegu komunikacji z Agencją i do bieżącego korzystania z systemu STREFA.

Więcej informacji związanych z uruchomionymi formularzami znajduje się na pod linkami do formularzy: wniosku o wpis na listę firm audytorskich, wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich  oraz wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich.

Przypominamy, że za pomocą systemu STREFA są również udostępnione dla Państwa następujące formularze:

  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
  • informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,
  • informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami,
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz JZP,
  • sprawozdanie roczne o usługach na rzecz jednostek innych niż JZP,
  • informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia   w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w celu poszerzenia zakresu komunikacji  w obsłudze firm audytorskich, nadal realizuje działania zmierzające do rozwoju systemu STREFA, o czym będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe.

 

Skip to content