Podsumowanie seminarium GPW “Najważniejsze czynniki wpływające na jakość sprawozdania finansowego i usług rewizji finansowej”

2 grudnia 2021 roku dobyło się seminarium on-line dla spółek z NewConnect i ASO Catalyst oraz Autoryzowanych Doradców „Obowiązki informacyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu”, zorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podczas seminarium omawiano przede wszystkim najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdawczości okresowej, w tym obowiązek sporządzania, badania oraz publikacji e-sprawozdań, główne zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzeniu MAR) i praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów, a także najważniejsze zmiany na rynku NewConnect, w tym segmentację oraz projekt nowych Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na tym rynku.

Jednym z punktów seminarium był panel „Najważniejsze czynniki wpływające na jakość sprawozdania finansowego i usług rewizji finansowej” poprowadzony przez dr Agnieszkę Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA.
Prezentację z wystąpienia dr Agnieszki Baklarz można obejrzeć tutaj.

Skip to content