XI edycja Konferencji Rada Nadzorcza – podsumowanie

27 października odbyła się XI edycja konferencji Rada Nadzorcza, poświęcona praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA wraz z przedstawicielami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wystąpiła w panelu pt. „Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów”, gdzie przedstawiła planowane zasady komunikacji z członkami Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w kontekście kontroli prowadzonych przez PANA. Agencja bowiem chciałaby zachęcić Komitety Audytu i Rady Nadzorcze do rozmowy z firmą audytorską o wynikach kontroli odzwierciedlonych w raportach pokontrolnych, aby mogły one zapoznać się z ewentualnymi słabymi stronami firm audytorskich i wziąć je pod uwagę czasie badania sprawozdania firmy, poprzez np. zwrócenie uwagi na większą niezależność albo lepszą komunikację. Zdaniem Agencji wyniki kontroli mogą być lepszym kryterium wyboru audytora niż jedynie cena za badanie.

Ekspertka wspomniała, że ten sposób działania Agencja wzoruje na wzorcu PCAOB. Temat ten został również poruszony podczas panelu nr 4 w zorganizowanej przez PANA Konferencji „Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce”, której nagranie dostępne jest tutaj (link).

Dr Agnieszka Baklarz wspomniała również o projekcie opracowywanym wraz z Ministerstwem Finansów, którego celem ma być wyeliminowanie szarej strefy z badań, czyli sytuacji, w której spółki akcyjne nie przeprowadzają badań swoich sprawozdań albo też są badane przez podmioty nieuprawnione.

Więcej informacji o konferencji Rada Nadzorcza można znaleźć pod adresem https://nadzorcza.pl/

Skip to content