Podsumowanie seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”

26 października odbyło się seminarium pt. “Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W seminarium gościnny udział wzięła dr Agnieszka Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA, która wygłosiła prezentację podsumowującą temat kontroli rozpoczętych przez PANA do końca czerwca 2021 r. w oparciu o szacunki w wartości godziwej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania – Podsumowanie kontroli rozpoczętych przez PANA do końca czerwca 2021 r. w odniesieniu do szacunków w wartości godziwej. Wybrane zagadnienia.

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami dotyczącymi kontroli oraz badania sprawozdań finansowych w okresie pandemii COVID-19:

Skip to content