DGP: Walka PANA z hurtowniami audytu zaczyna przynosić efekty

DGP: Walka PANA z hurtowniami audytu zaczyna przynosić efekty

Co prawda w ubiegłym roku zdarzyło się, że jeden biegły rewident wykonał ponad 200 usług, ale w stosunku do wcześniejszych lat sytuacja znacznie się poprawiła. Wcześniej rekordziści mieli na koncie ponad 300 badań w roku – pisze Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej omawiając publikację PANA „Usługi firm audytorskich w 2022 r. na podstawie sprawozdań rocznych. Wybrane zagadnienia”.

Problem z hurtowniami audytów został wykazany już w pierwszym raporcie PANA za 2020 r., a widoczny obecnie spadek liczby audytorów wykonujących ponad 50 usług rocznie (głównie badań sprawozdań finansowych) jest oznaką poprawy – czytamy w DGP. W 2022 r. takich audytorów było 150 z 68 firm, podczas gdy rok wcześniej 174 biegłych z 88 firm, a dwa lata wcześniej 194 z 88 firm. W pięciu największych firmach audytorskich maksymalna liczba świadczeń wykonanych w 2022 r. przez jednego biegłego wynosiła – w zależności od firmy – między 50 a 182. Rok wcześniej było to od 105 do 318 (a w 2020 r. między 164 a 311)

Gazeta zauważa, że liczba usług na jednego biegłego rewidenta to jedno z ważniejszych kryteriów przy konstruowaniu listy firm wytypowanych do rocznego planu kontroli przez PANA. – Od początku funkcjonowania agencji informowaliśmy, że będzie to kwestia, na której mocno się skoncentrujemy, bo jest to jeden z wyznaczników jakości audytu – komentuje w artykule dr Agnieszka Baklarz, dyrektor departamentu kontroli PANA.

Link do publikacji PANA „Usługi firm audytorskich w 2022 r. na podstawie sprawozdań rocznych. Wybrane zagadnienia

Link do artykułu “Walka z hurtowniami audytu zaczyna przynosić efekty” w Dzienniku Gazecie Prawnej

Skip to content