Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii – podsumowanie

7 kwietnia odbyła się konferencja online pt. “Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii” zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie z gościnnym udziałem dr Agnieszki Baklarz Dyrektor Departamentu Kontroli PANA. Głównym celem konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z kontrolami firm audytorskich w czasie pandemii, a także przybliżenie procedur kontroli celem odpowiedniego przygotowania się do nich.
Agnieszka Baklarz w swoim wystąpieniu przybliżyła temat kontroli prowadzonych przez Agencję, szczególnie w kwestiach dotyczących przygotowania odpowiednich dokumentów oraz przebiegu kontroli prowadzonych z trybie zdalnym. Główną część wypowiedzi poświęciła wnioskom wynikającym z już przeprowadzonych kontroli oraz zaleceniom dotyczącym wzmocnienia procesu badania.
Szczególną uwagę zwróciła na proces planowania kontroli oraz identyfikacji ryzyk badania jak również przejścia od planowania do wykonania badania. Podkreśliła również istotną rolę systemu wewnętrznej kontroli jakości jak również niezwykle ważną rolę kontrolera jakości poszczególnych zleceń.
O kontrolach firm audytorskich możecie Państwo przeczytać tutaj.
Więcej przydatnych informacji:

Skip to content