X Konferencja Rada Nadzorcza – podsumowanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego w osobie Dyrektor Departamentu Kontroli –dr Agnieszki Baklarz gościła na panelu „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi” podczas X Konferencji Rada Nadzorcza. Oprócz przedstawicielki Agencji w panelu udział wzięli: Roman Seredyński (biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA), Raimondo Eggink (niezależny członek Rad Nadzorczych) oraz Piotr Rybicki w roli moderatora.

Dyskusja panelowa poświęcona była współpracy biegłego rewidenta z przedstawicielami badanej spółki, w tym z członkami rad nadzorczych. Jak zauważyła Agnieszka Baklarz, podczas kontroli PANA kwestie komunikacji z organami nadzorującymi badanych podmiotów są szczegółowo rozważane. Zwróciła również uwagę na konieczność komunikowania Radom Nadzorczym i Komitetom Audytu zauważonych przez biegłych rewidentów nieprawidłowości w kontroli wewnętrznej. Dodatkowo wskazała ciekawe rozwiązania stosowane przez nadzory innych państw, które mogą wspomóc Rady Nadzorcze i Komitety Audytów w wyborze firmy audytorskiej oraz wsparcie działań biegłych podczas badania sprawozdań finansowych. Rolą Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego jest przede wszystkim dbanie o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. Nie da się jednak tego osiągnąć bez współdziałania wszystkich podmiotów działających na rynku finansowym. Dlatego Agencja planuje swoimi działaniami edukacyjnymi objąć różne grupy interesariuszy na rynku. Jednym z nich będzie planowana w nadchodzącym czasie konferencja poświęcona tematowi ładu korporacyjnego, o którym więcej będzie można przeczytać w niedługim czasie na stronie PANA.

Więcej informacji o X Konferencji Rada Nadzorcza możecie Państwo przeczytać na stronie wydarzenia http://nadzorcza.pl/

Skip to content