preloader
 Kontrola tematyczna dotycząca sposobu zaprojektowania systemu kontroli jakości zgodnie z nowymi standardami

Kontrola tematyczna dotycząca sposobu zaprojektowania systemu kontroli jakości zgodnie z nowymi standardami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że od stycznia 2023 roku do marca 2023 roku odbywać się będzie kontrola tematyczna dotycząca sposobu zaprojektowania systemu kontroli jakości zgodnie z nowymi standardami KSKJ1, KSKJ2 i KSB 200 przyjętych uchwałą nr 38/I/2022 Rady PANA w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu 220 (Zmienionego)*.

Zachęcamy firmy audytorskie do zgłaszania chęci uczestnictwa w kontroli tematycznej. W trakcie jej trwania kontrolerzy przeanalizują sposób zaprojektowania systemu kontroli jakości zgodnie z nowymi standardami oraz, po jej zakończeniu, przedstawią swoje uwagi.

W efekcie przeprowadzonych kontroli Agencja w kwietniu br. przygotuje syntetyczne sprawozdanie z kontroli tematycznych wraz z zaleceniami dla ogółu firm audytorskich.

Aby zgłosić firmę audytorską do ww. kontroli, należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym koniecznie jest uzupełnienie danych tj.: numer firmy audytorskiej oraz jej wielkość, niezbędne jest również podanie danych osobowych i kontaktowych do osoby zgłaszającej firmę audytorską do kontroli.

Formularz dostępny jest na stronie: https://forms.office.com/e/y5RLXxXFaw  . Będzie on aktywny do 15.01.2023 roku. 

*Treść uchwały nr 38/I/2022 Rady PANA: https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Uchwala-38-I-2022.pdf

Aleksandra Siess

https://pana.gov.pl

Skip to content