preloader
 Skrót pierwszej części publikacji IFAC dot. wdrażania standardów zarządzania jakością w małej firmie

Skrót pierwszej części publikacji IFAC dot. wdrażania standardów zarządzania jakością w małej firmie

Wspierając małe i średnie firmy audytorskie w przygotowaniu do wdrożenia nowych standardów jakości PANA prezentuje skrót, opublikowanej 31 października 2022 r. przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), pierwszej części z trzyczęściowej serii, pt. „Installment One Small Firm Implementation: It is time to get ready for the new quality…

 Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

Konferencja PANA “Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”

17 listopada br. odbyła się konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności. W trzech panelach poświęconych roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w obszarze governance, ładowi korporacyjnemu poza rynkiem podstawowym GPW oraz potrzebie zmian w praktyce krajowej i międzynarodowej, eksperci dzielili się…

 Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 8 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2023 (M.P. poz. 1074). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis…

 Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

27 października odbyło się kolejne spotkanie online z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich, tym razem dotyczące Międzynarodowych oraz Krajowych Standardów Zarządzania Jakością zorganizowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Podczas wydarzenia, zrealizowanego w formule online, omówiono Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością 1, w zakresie szacowania ryzyka…

 Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów i firmy audytorskie na pierwsze spotkanie z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Spotkanie, organizowane w formule online, odbędzie się w czwartek 27 października br. w godz. 10.30-12.30. Celem spotkania jest omówienie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 w zakresie szacowania ryzyka…

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2022/2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2022 i 2023. Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie…

Skip to content