preloader
 Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014 (dalej „rozporządzenie”)[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania…

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2023 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 ze zm., dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn…

Rekomendacje PANA przyjęte w raporcie KEONA dotyczącym poprawy jakości audytu w UE

Zgłoszone przez PANA postulaty, m.in. w zakresie zdefiniowania pojęcia „nieposzlakowanej opinii” biegłego rewidenta i firmy audytorskiej zostały przyjęte w pełnej wersji raportu KEONA[1] przekazanego do Komisji Europejskiej. W wyniku prac podjętych przez specjalną grupę zadaniową, KEONA przedstawiła Komisji Europejskiej zatwierdzony w wyniku głosowania raport zawierający szereg zaleceń mających na celu…

 Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Kontrola tematyczna: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że prawidłowo działający system kontroli jakości firmy audytorskiej ma na celu zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług przez firmy audytorskie w sposób powtarzalny i objęty wysoką zawodową starannością. Niektóre firmy audytorskie przyjęły i wdrożyły dokumentację systemu kontroli jakości w formie i treści publikacji zaproponowanej…

 28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

28 lutego – ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że 28 lutego 2023 r., jest ostatnim dniem na złożenie do Agencji rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2022 r. Informacje przypominające o upływającym terminie złożenia dokumentów były wysłane w lutym br. również poprzez Systemu Rejestracji i Ewidencji…

Przygotowanie do badania za rok 2022

W związku z toczącymi się przygotowaniami do badań sprawozdań finansowych za rok 2022 Polska Agencja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę na wybrane, istotne zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania sprawozdań finansowych w roku 2023. Zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę planując zadania audytowe: I. Reakcja przedsiębiorstw na przerwane łańcuchy…

 Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

W związku z opublikowaniem na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza dot. podwykonawstwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego uprzejmie informuje, że nie podziela poglądów prezentowanych przez autora tej opinii, w szczególności ujętych w konkluzjach pod nr.: 3, 4, 5, 6. Poza zakresem kompetencji PANA pozostają konkluzje…

Skip to content