Udział Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa PANA w Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023

Udział Justyny Adamczyk, Zastępcy Prezesa PANA w Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023

13 września 2023 r. Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa PANA wzięła udział w panelu „Otoczenie regulacyjne a dostęp przedsiębiorców do usług finansowych” podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2023. Justyna Adamczyk podkreśliła znaczenie badań sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców i rolę PANA w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu…

Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2023/2024

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2023 i 2024 (dalej: „informacja o prognozowanych przychodach”). Informacja o prognozowanych przychodach jest…

 Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok

Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęła na LVI posiedzeniu 22 sierpnia 2023 r. uchwałę nr 35/I/2023 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2022 rok. Sprawozdanie sporządzono w związku z realizacją zadań PANA obejmujących monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych…

 PAP o debacie “Ład korporacyjny a przeciwdziałanie przestepczości finansowej” na XXXII Forum Ekonomicznym: akceptowanie drobnych oszustw osłabia konkurencyjność całej gospodarki

PAP o debacie “Ład korporacyjny a przeciwdziałanie przestepczości finansowej” na XXXII Forum Ekonomicznym: akceptowanie drobnych oszustw osłabia konkurencyjność całej gospodarki

Akceptacja dla nieprawidłowości wśród menedżerów i kadry zarządzającej, lekceważenie procedur w podmiotach gospodarczych, tuszowanie błędów i drobnych oszustw to zjawiska istotnie osłabiające konkurencyjność firm oraz uderzające w wizerunek oraz reputację całej polskiej gospodarki – zgodzili się uczestnicy debaty o ładzie korporacyjnym i przestępstwach finansowych, która odbyła się podczas XXXII Forum…

 Marcin Obroniecki dla PAP Biznes: Przekazywanie dokumentacji badania do PANA ułatwi walkę z przestępczością finansową

Marcin Obroniecki dla PAP Biznes: Przekazywanie dokumentacji badania do PANA ułatwi walkę z przestępczością finansową

Zmiany przepisów nakazujące przekazywanie przez firmy audytorskie dokumentacji badania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zwiększą szanse przeciwdziałania przestępczości finansowej – ocenił prezes PANA Marcin Obroniecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Zapewnił, że zakres dostępu do informacji będzie taki jak obecnie, a jedyna zmiana dotyczy miejsca przechowywania…

 Badanie ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków w kontekście skutków orzeczeń TSUE z 15 czerwca 2023 r.

Badanie ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków w kontekście skutków orzeczeń TSUE z 15 czerwca 2023 r.

W związku z niedawnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 15 czerwca 2023 r. o sygn. C-520/21 oraz C-287/22 PANA zwraca uwagę biegłych rewidentów oraz firm audytorskich na konieczność zachowania szczególnej staranności przy analizie ujawnień dot. konsumenckich kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych w tych…

 Marcin Obroniecki w „Rzeczpospolitej”: Opór to nieodłączna część zmian

Marcin Obroniecki w „Rzeczpospolitej”: Opór to nieodłączna część zmian

Celem nowych przepisów jest przeciwdziałanie przestępczości finansowej. Pomimo, że przepisy dotyczą audytorów, to są one w interesie całego społeczeństwa – mówił Marcin Obroniecki, prezes PANA w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej”. Zdaniem prezesa PANA zmiany dotyczące biegłych rewidentów zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem…

 Prezes PANA w Radio Wnet: nie są planowane żadne zmiany, jeżeli chodzi o zakres informacji pozyskiwanych przez audytorów

Prezes PANA w Radio Wnet: nie są planowane żadne zmiany, jeżeli chodzi o zakres informacji pozyskiwanych przez audytorów

Prezes PANA, Marcin Obroniecki w Radiu Wnet opowiadał o tym, jak zmiany dotyczące biegłych rewidentów zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zmiany te przyczynią się do zapobiegania oszustwom finansowym, ułatwią sprawdzanie zawiadomień sygnalistów i wykrywanie piramid finansowych. Marcin…

Skip to content