preloader
 Komunikat w sprawie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru

Komunikat w sprawie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Ministerstwem Finansów przedstawia stanowisko w przedmiocie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru w trakcie prowadzonych działań nadzorczych. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia zespołu zaangażowanego do wykonania usługi należy…

 Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji

Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przekazuje informacje otrzymane od Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzonych ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią i stosowanie w zakresie swojej działalności: W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r.…

Plany kontroli 2022/2023 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała Nr 17/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w sprawie rocznych planów kontroli 2022/2023 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Załącznik nr 1 – „Plan kontroli – Banki” Załącznik nr 2 – „Plan kontroli – Ubezpieczyciele” Załącznik nr 3 – „Plan kontroli – Fundusze inwestycyjne” Załącznik nr 4…

Ryzyko oszustwa – powiązania między MSB 240 i innymi standardami badania

5 maja 2022 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)[1] przygotowała wytyczne z zakresu ryzyka oszustwa w badaniu sprawozdań finansowych, zwracając szczególną uwagę na relacje między przepisami MSB 240 a pozostałymi standardami badania. PANA pragnie poinformować biegłych rewidentów o istotnych kwestiach zawartych w tych…

 Komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, wynikającego z art. 115b ust. 4 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, wynikającego z art. 115b ust. 4 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Z dniem 8 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany do w ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U.…

 Roczne sprawozdanie PANA za 2021 r.

Roczne sprawozdanie PANA za 2021 r.

– PANA została powołana, aby wzmacniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W zeszłym roku udało nam się wzmocnić i rozwinąć fundamenty postawione w pierwszym roku działania Agencji, w 2020 r. PANA na stałe wpisała się już w krajobraz polskiej gospodarki. Działania podejmowane przez Agencję (w tym przeprowadzane kontrole) przyczyniają się…

Skip to content