Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Udział zastępcy prezesa PANA w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA uczestniczyła w Gali Rankingu Audytorów oraz Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. – W imieniu własnym i prezesa Jacka Gdańskiego gratuluję wszystkim laureatom XXIII Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że te wyróżnienia staną się inspiracją do tego, aby nieustannie podnosić jakość…

 Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Udział prezesa PANA w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” dziennika Rzeczpospolita

Prezes PANA Jacek Gdański wziął udział w debacie „Raportowanie niefinansowe. Nowy obszar rozwoju czy ryzyko dla branży audytorskiej?” organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita. https://www.youtube.com/watch?v=KcSbVp3YH-4 – Jesteśmy w okresie, w którym przygotowujemy się do gruntownej zmiany. Oznacza to dużo pracy przed środowiskiem firm audytorskich i samorządem biegłych rewidentów. Przed nami budowanie zasobów, zwiększanie…

 II posiedzenie Rady PANA II kadencji

II posiedzenie Rady PANA II kadencji

20 lutego br. odbyło się II posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji. Było to pierwsze posiedzenie tego organu w formie stacjonarnej od 4 lat i pierwsze, w którym uczestniczył prezes Jacek Gdański. – Bardzo mi miło przywitać wszystkich Państwa w siedzibie Agencji. Zależy mi na tym, aby…

 Prezes PANA dla Parkietu: Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z rynkiem

Prezes PANA dla Parkietu: Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z rynkiem

Chciałbym postawić na profesjonalizm nadzoru. W naszej pracy chodzi o interes publiczny, dlatego wyznacznikiem podejmowanych działań powinny być racjonalność, proporcjonalność, sprawność i skuteczność – mówi Jacek Gdański, prezes PANA w rozmowie z dziennikiem „Parkiet”. Jacek Gdański podkreśla, że PANA jest otwarta na stałą, roboczą współpracę z Polską Izbą Biegłych…

 Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014 (dalej „rozporządzenie”)[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania…

 Udział prezesa PANA w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców RP

Udział prezesa PANA w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców RP

Prezes PANA Jacek Gdański wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu Platformy Audytowo-Doradczej Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister finansów Jurand Drop. Tematem rozmów były m.in. wyzwania stojące przed nadzorem nad rynkiem usług audytorskich. – Cieszę się, że pojawiła się inicjatywa regularnych spotkań w takim gronie. Wiedza pozyskiwana…

 29 lutego 2024 r. – ostatni dzień na złożenie do PANA formularzy: rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za 2023 r. i sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2023 r.

29 lutego 2024 r. – ostatni dzień na złożenie do PANA formularzy: rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru za 2023 r. i sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2023 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że 29 lutego 2024 r., jest ostatnim dniem na złożenie do Agencji rocznego rozliczenia opłat z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach firmy audytorskiej za 2023 r. Informacje przypominające o upływającym terminie złożenia dokumentów były wysłane 5 i 19 lutego br. również poprzez Systemu…

 Jacek Gdański prezesem PANA

Jacek Gdański prezesem PANA

Minister Finansów powołał na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacka Gdańskiego. Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London…

Skip to content