Udział prezesa PANA w konferencji „Biegły rewident i sztuczna inteligencja”

Udział prezesa PANA w konferencji „Biegły rewident i sztuczna inteligencja”

13 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja „Biegły rewident i sztuczna inteligencja”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes PANA, Jacek Gdański wziął udział w wydarzeniu.

Temat dzisiejszego spotkania jest niezwykle aktualny. ESG i sztuczna inteligencja to dwa zagadnienia, które najczęściej przewijają się obecnie w debatach gospodarczych i które będą mieć ogromny wpływ na wykonywanie zawodu biegłego rewidenta. Dziękuję Regionalnemu Oddziałowi Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie za zorganizowanie tego wydarzenia oraz podejmowanie innych wartościowych inicjatyw – powiedział podczas otwarcia wydarzenia Jacek Gdański, prezes PANA.

W trakcie panelu dyskusyjnego Jacek Gdański stwierdził, że zastosowanie sztucznej inteligencji w pracy biegłych rewidentów niesie za sobą nowe perspektywy dla zawodu i wiąże się z wyzwaniami dla całego rynku – przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji nie może pogorszyć jakości badania.

Prezes PANA podkreślił, że regulacje w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji w pracy biegłych rewidentów będą w przyszłości niezbędne. Przypomniał, że mimo użycia najnowszych technologii, ostateczną odpowiedzialność będą ponosić zawsze biegli rewidenci i firmy audytorskie. Zdaniem Jacka Gdańskiego bardzo ważną w tej materii będzie kwestia etyki i utrzymania odpowiednich standardów dokumentacyjnych.

Na zakończenie debaty Jacek Gdański stwierdził, że od sztucznej inteligencji nie ma odwrotu, a biegli rewidenci musza sięgać do niej i ją rozumieć. Niewątpliwie będzie ona wsparciem atestacji sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. – Oprócz umiejętności technicznych bardzo ważne są również postawy biegłych rewidentów, które powinny być oparte o etykę, wynikać z doświadczenia i tym samym działać na korzyść wysokiej wiarygodności zawodu. Inaczej zamiast korzystać z pracy biegłych rewidentów, klienci wybiorą narzędzia informatyczne. Nie należy ścigać się z technologią, robić rewolucji przeciw maszynom, ale trzeba pamiętać o tym, co jest solą tej profesji, czyli o zawodowym sceptycyzmie, profesjonalnym osądzie i wysokich standardach etycznych – powiedział prezes PANA.

Skip to content