Prezes PANA dla Rzeczpospolitej: Zdrowy audyt

Prezes PANA dla Rzeczpospolitej: Zdrowy audyt

Prezes PANA, Jacek Gdański był gościem Marcina Piaseckiego w programie Rzecz o Biznesie dziennika Rzeczpospolita.

Podczas rozmowy Jacek Gdański mówił o danych zawartych w Sprawozdaniu PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w 2023 r.

Spadek liczby biegłych rewidentów jest zjawiskiem globalnym, obserwujemy go nie tylko w Polsce, ale również w Europie i w największych gospodarkach światowych. Z perspektywy polskiego rynku i polskiej gospodarki blisko 5 tys. biegłych rewidentów, z których niemal 2600 deklaruje wykonywanie zawodu, jest liczbą wystarczającą. Spadek tej liczby w Polsce nie jest duży, wynosi ok. 2 proc. rocznie, natomiast niepokojąca może być niewielka liczba młodych osób przystępująca do zawodu. Jako PANA zwracamy na to uwagę – mówił Jacek Gdański.

Prezes PANA mówił także o perspektywach, które wiążą się z wykonywaniem zawodu oraz o stanie polskiego rynku usług audytorskich. – W moim przekonaniu mamy do czynienia ze zdrowym i stabilnym sektorem, który w 2023 r. zanotował wzrost przychodów o 15 procent rok do roku  – powiedział Jacek Gdański.

Rozmowa dotyczyła również atestowania sprawozdań zrównoważonego rozwoju. Prezes PANA przypomniał, że Agencja na bieżąco monitoruje to zagadnienie i prowadzi na ten temat dialog z firmami audytorskimi. – W środowisku firm audytorskich jest duże zrozumienie dla tych kwestii, wiele podmiotów już od dłuższego czasu świadczy tego typu usługi i  – choć nie są one nadzorowane – ich realizacja pozwala budować kompetencje w tym zakresie – mówił Jacek Gdański.

Skip to content