Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

Zapraszamy przedstawicieli firm audytorskich na spotkanie w ramach roboczego dialogu

W czwartek 23 maja 2024 r. o godzinie 10:30 odbędzie się kolejne spotkanie online Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich. Zapraszamy na nie osoby reprezentujące wszystkie firmy audytorskie, bez względu na zakres prowadzonej działalności. Celem spotkania będzie omówienie: bieżących i planowanych działań Agencji; wyzwań przed którymi stoją…

 Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Udział PANA w debacie Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

Bogusław Budziński z Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wziął udział w ogólnopolskiej debacie pn. Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej. Odbyła się ona 8 kwietnia w Warszawie, w ramach ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita i Polską Agencją Prasową.…

 Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych obfitych w wiele chwil radości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny życzą Kierownictwo i Pracownicy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wesolych-Swiat-Wielkanocnychfb.mp4

 Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2024 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru w 2024 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki…

 Prace serwisowe – niedostępność systemu STREFA 21-22.03.2024 r.

Prace serwisowe – niedostępność systemu STREFA 21-22.03.2024 r.

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA informujemy, że będzie on niedostępny dla użytkowników od czwartku 21.03 br. od godz. 8 do godz. 16 w piątek, 22.03 br. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących obsługi systemu, uprzejmie prosimy o kontakt pod numerami telefonów: tel. +48 538 504 134…

 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PANA i KNF

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PANA i KNF

Wymiana dokumentów i informacji oraz współpraca w zakresie ustawowych zadań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych obu instytucji, to główne założenia porozumienia podpisanego  11 marca przez Jacka Gdańskiego prezesa PANA oraz Jacka Jastrzębskiego przewodniczącego KNF. W spotkaniu uczestniczyli również Jurand Drop,…

 Przygotowanie do badania za rok 2023

Przygotowanie do badania za rok 2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, w związku z toczącymi się przygotowaniami do badań sprawozdań finansowych za rok 2023, zwraca uwagę na wybrane, istotne zagadnienia, które mogą wpływać na przebieg badania sprawozdań finansowych w roku 2024. Planując zadania audytowe należy zwrócić uwagę na: I.Reakcję przedsiębiorstw na ryzyka związane z praniem pieniędzy,…

 Zaproszenie na webinar PANA i GPW „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych”

Zaproszenie na webinar PANA i GPW „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych”

Polska Agencja Nadzoru Audytowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zapraszają na webinar „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych. Z doświadczeń biegłych rewidentów”. Webinar adresowany jest do inwestorów indywidualnych i wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i informacją finansową. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada w godz. od 15:30 do 17:30  na platformie MS Teams. W spotkaniu…

Skip to content