Zaproszenie na webinar PANA i GPW „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych”

Zaproszenie na webinar PANA i GPW „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych”

Polska Agencja Nadzoru Audytowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zapraszają na webinar „Manipulacje i nadużycia w sprawozdaniach finansowych. Z doświadczeń biegłych rewidentów”. Webinar adresowany jest do inwestorów indywidualnych i wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i informacją finansową. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada w godz. od 15:30 do 17:30  na platformie MS Teams. W spotkaniu…

 Polska Agencja Nadzoru Audytowego kontynuuje rozbudowywanie zespołów kontrolerskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego kontynuuje rozbudowywanie zespołów kontrolerskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego kontynuuje rozbudowywanie zespołów kontrolerskich. Powiększamy nasz zespół kontrolerów, dlatego zapraszamy zarówno osoby zainteresowane zatrudnieniem na umowę o pracę, jak również te, które preferują umowę zlecenie w zależności od indywidualnej dyspozycyjności. Każdy kontroler Agencji niezależnie od formuły współpracy otrzymuje pełne przygotowanie do pracy,…

 Wnioski z kontroli dziedzinowych PANA dotyczące wyceny udzielonych kredytów bankowych

Wnioski z kontroli dziedzinowych PANA dotyczące wyceny udzielonych kredytów bankowych

W trakcie kontroli wykonywanych przez PANA w dziedzinowym planie kontroli dotyczącym banków zostały stwierdzone nieprawidłowości w badaniach sprawozdań finansowych banków prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o polskie zasady rachunkowości w odniesieniu do wyceny udzielonych kredytów. PANA przypomina w związku z tym firmom audytorskim i biegłym rewidentom elementy obowiązujących banki przepisów mających…

 Udział przedstawicieli PANA w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu

Udział przedstawicieli PANA w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu

Przedstawiciele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wzięli udział w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu. Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów odbyła się w dniach 16 i 17 października w Warszawie. Hasło tegorocznego wydarzenia to: „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność.” XXIV…

 Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

Kolejne spotkania PANA z przedstawicielami firm audytorskich w listopadzie i grudniu br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkania w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach roboczego dialogu. Głównymi celami obu spotkań jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją…

 Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – podsumowanie spotkania 5.10.2023 r.

Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru – podsumowanie spotkania 5.10.2023 r.

5 października rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań przedstawicieli PANA z kandydatami na biegłych rewidentów dotyczący procesu badania sprawozdania finansowego. Oprócz osób zarejestrowanych w bazie Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w wydarzeniu wzięli udział aplikanci oraz osoby zainteresowane obraniem ścieżki zawodowej biegłego rewidenta. Wydarzenie rozpoczęła Justyna…

 PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

PANA podzieliła się doświadczeniami z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem audytorskim w krajach Bałkanów Zachodnich w ramach programu Banku Światowego

Od 3 do 4 października 2023 roku w Warszawie miało miejsce wydarzenie o charakterze edukacyjnym zorganizowane wspólnie z Centrum ds. Reformy Raportowania Finansowego Banku Światowego. Jego tematem były “Dobre praktyki w nadzorze audytowym oraz egzekwowaniu przepisów: Obserwacje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”.  Spotkanie, które było bezpłatne dla beneficjentów odbyło…

 Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta – komunikat Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów opracowało ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta. Od kilku lat zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie wyborem ścieżki kariery w zawodzie biegłego rewidenta. Z uwagi na istotne znaczenie tej profesji…

Skip to content