Udział przedstawicieli PANA w posiedzeniu plenarnym Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA)

Udział przedstawicieli PANA w posiedzeniu plenarnym Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA)

W dniach 18-19 czerwca 2024 r. w Paryżu odbyło się 25 posiedzenie plenarne Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA). W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele PANA: Jacek Gdański – prezes, Bogusław Budziński – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Agnieszka Koprowska – przewodnicząca podgrupy ds. dochodzeń KEONA.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pracy KEONA na stronie:
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en

Skip to content