Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert Zaproszenie do udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2A do zaproszeniaZałącznik nr 2B do zaproszeniaZałącznik nr 2C do zaproszeniaZałącznik nr 3 do Zaproszenia formularz ofertyZałącznik nr 3 do Zaproszenia formularz oferty (docx)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.3.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZawiadomienie o odrzuceniu ofertInformacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertyZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOCx)Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4…

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.2.2020) – unieważniony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertyZałącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOCS)Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku…

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego – unieważniony

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Termin składania ofert 19.10.2020 r. godzina 11:00 Informacja z otwarcia ofertOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (nr 2)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2Ogłoszenie o zamówieniuSIWZZałącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowyZałącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia…

Skip to content