Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

W środę, 14.12.2022 roku odbyło się kolejne, trzecie, spotkanie z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczące wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości, które zostały przyjęte przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego*.

Na wstępie Justyna Adamczyk, zastępca Prezesa PANA, przypomniała krótko informacje na temat daty wejścia w życie nowych standardów kontroli jakości. Ponadto poinformowała o utworzonej podstronie dotyczącej nowych standardów oraz o planowanej w obecnym roku publikacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

W kolejnej części spotkania Małgorzata Jabłońska kontroler PANA, podczas prezentacji omówiła pozostałe elementy Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 czyli: przydzielanie obowiązków, ład korporacyjny i przywództwo, wymogi etyczne, przekazywanie informacji i komunikacja, wymogi / usługi sieci, ocenę SZJ oraz zasady dokumentacji.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pytaniami zadawanymi po poprzednich spotkaniach organizowanych przez Agencję, , na które odpowiedzi udzieliły Justyna Adamczyk, zastępca prezesa PANA oraz dr Agnieszka Baklarz, dyrektor Departamentu Kontroli PANA.

W ostatniej części spotkania dr Agnieszka Baklarz odniosła się do kontroli tematycznych i planowych, które rozpoczną się 4.01.2023 r.

Pragniemy poinformować, że można zgłaszać już firmy audytorskie do kontroli tematycznej – termin przekazywania zgłoszeń upływa 15.01.2023 r. Więcej informacji dotyczących przystąpienia do kontroli znajdą Państwo w naszym komunikacie: Kontrola tematyczna dotycząca sposobu zaprojektowania systemu kontroli jakości zgodnie z nowymi standardami.

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom pragniemy poinformować, że wszystkie materiały udostępnione podczas szkoleń zostaną  zostaną opublikowane zarówno pod komunikatami przekazywanymi Państwu po każdym spotkaniu, jak również w dedykowanej podstronie dotyczącej nowych standardów kontroli jakości.

Materiały do pobrania:

  1. Agenda spotkania (prezentacja)
  2. Wprowadzenie KSKJ1 (prezentacja)
  3. Pytania od BR KSKJ1 (prezentacja)
  4. Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością 1- pozostałe elementy (prezentacja)
  5. Kontrola tematyczna i kontrole planowe (prezentacja)

Nagranie ze spotkania: https://youtu.be/dpsA-Pm8mWc

 

*Treść uchwały nr 38/I/2022 Rady PANA: https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Uchwala-38-I-2022.pdf

Skip to content