Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami firm audytorskich w maju br.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejne spotkanie w formule online z przedstawicielami firm audytorskich w ramach utrzymywania roboczego dialogu. Głównym celem spotkania jest podzielenie się przydatnymi informacjami na temat bieżących i planowanych działań Agencji w zakresie określonym ustawą oraz wymiana poglądów na temat wyzwań przed jakimi stoją…

 Konferencja PANA „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”

Konferencja PANA „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”

W rzeczywistości, której elementem są ryzyka dla stabilności gospodarki, takie jak wojna i inflacja, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – wzmacnianie takich jego fundamentów jak etyka, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne. W Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zdajemy sobie sprawę z roli debaty…

 Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w głównym panelu dyskusyjnym „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” w trakcie II Kongresu ESG, który odbył się 25 stycznia br. w Warszawie. Dyskusja dotyczyła wpływu wojny w Ukrainie na postrzeganie zrównoważonego rozwoju,…

 Spotkanie informacyjne pn. ”Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych ”- 24.01.2023 r.

Spotkanie informacyjne pn. ”Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych ”- 24.01.2023 r.

24 stycznia br. o godz. 10.30 zapraszamy biegłych rewidentów, przedstawicieli firm audytorskich oraz kandydatów na biegłych rewidentów na spotkanie informacyjne w formule zdalnej, podczas którego zostaną omówione kwestie związane z procesem monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem tych, prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podczas wydarzenia zostaną również przeanalizowane…

 Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r. Wybrane zagadnienia z obszaru szacunków wartości godziwej – spotkanie dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów

Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r. Wybrane zagadnienia z obszaru szacunków wartości godziwej – spotkanie dla biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów

25 stycznia br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 10.30. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione i omówione efekty kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2022 r.  dotyczące zagadnień z obszaru badania szacunków wartości godziwej. Spotkanie…

Materiały udostępniane po spotkaniach organizowanych dla biegłych rewidentów oraz przedstawicieli firm audytorskich dotyczące wdrażania nowych krajowych standardów kontroli jakości

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących krajowych standardów kontroli jakości za pośrednictwem FORMULARZA 24 stycznia 2023 roku Materiały do pobrania: Nowe standardy kontroli jakości: proces monitorowania i korygowania w małych firmach audytorskich ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych działalności gospodarczych (prezentacja) Nagranie ze spotkania: YouTube: https://youtu.be/omzL315ZrV0 14 grudnia 2022 roku…

 Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

Komunikat po spotkaniu 14.12.2022 r. z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczący wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości

W środę, 14.12.2022 roku odbyło się kolejne, trzecie, spotkanie z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich dotyczące wdrożenia nowych krajowych standardów kontroli jakości, które zostały przyjęte przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego*. Na wstępie Justyna Adamczyk, zastępca Prezesa PANA, przypomniała krótko informacje na temat daty wejścia…

Skip to content