Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

27 października odbyło się kolejne spotkanie online z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich, tym razem dotyczące Międzynarodowych oraz Krajowych Standardów Zarządzania Jakością zorganizowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Podczas wydarzenia, zrealizowanego w formule online, omówiono Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością 1, w zakresie szacowania ryzyka firmy audytorskiej oraz przekazano informacje o kontrolach tematycznych w tym obszarze.

To już kolejne spotkanie organizowane w ramach dialogu organu nadzoru z podmiotami nadzorowanymi tj. biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich, które przygotowała PANA . Wcześniejsze, poświęcone były tematyce związanej z omówieniem ustaleń i wniosków wyciągniętych z kontroli, które odbywały się w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. oraz dotyczyły zagadnień związanych z bieżącymi i planowanymi działaniami Agencji w zakresie określonym ustawą oraz omówieniem wyzwań przed jakimi stoją podmioty chcące świadczyć usługi audytorskie. W każdym z wydarzeń odnotowano bardzo wysoką frekwencję, sięgającą nawet ponad 600 osób.

Mamy świadomość potrzeby i konieczności organizowania spotkań skierowanych do przedstawicieli podmiotów nadzorowanych. Cieszymy się tym, że wzbudzają one zainteresowanie biegłych rewidentów i osób reprezentujących firmy audytorskie. Mamy nadzieję, że wpiszą się one na stałe w kalendarz wydarzeń wszystkich osób zainteresowanych.” – podkreśla prezes PANA Marcin Obroniecki.

Podczas spotkania omówiono Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością 1 w zakresie procesu szacowania ryzyka firmy. Przedstawiono także zakres planowanych kontroli tematycznych związanych z wdrożeniem nowych standardów zarządzania jakością oraz harmonogram prac związanych z ich przeprowadzeniem.

Jak podkreśla Marcin Obroniecki: „Jest to pierwsze z cyklu spotkań, które planujemy zrealizować w najbliższym czasie, których celem jest zapewnić dobre rozumienie tych nowych standardów we wszystkich firmach audytorskich, nie tylko tych największych. Aby proces ten przebiegł pomyślnie niezbędna jest dobra komunikacja i dialog”.

Kolejne spotkanie z biegłymi rewidentami oraz przedstawicielami firm audytorskich zaplanowane jest na 22 listopada br. Podobnie jak wcześniejsze wydarzenia, zostanie ono zorganizowane w formule online.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji, które publikowane są na stronie internetowej PANA oraz w mediach społecznościowych Agencji.

Pobierz prezentację “MSZJ-1-oszacowanie ryzyka”

Pobierz prezentację “Kontrola tematyczna dotycząca wdrożenia standardów zarządzania jakością”

Nagranie ze spotkania:

  1. YouTube: https://youtu.be/SXJKj6beh88

 

 

 

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content