Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów i firmy audytorskie na pierwsze spotkanie z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Spotkanie, organizowane w formule online, odbędzie się w czwartek 27 października br. w godz. 10.30-12.30.

Celem spotkania jest omówienie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 w zakresie szacowania ryzyka firmy audytorskiej. Na spotkaniu zostaną również przekazane informacje o kontrolach tematycznych w tym zakresie.
Liczba miejsc jest ograniczona – aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej: https://forms.gle/i6HopkoeJdsMZEkf8

Formularz rejestracyjny będzie aktywny do 25 października 2022 r.
Z uwagi na kwestie techniczno – organizacyjne osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu.
Zaplanowane spotkanie ma charakter informacyjny, natomiast w celu umożliwienia zadawania pytań zostanie przygotowany formularz do zadawania pytań do treści przekazanych na spotkaniu. Na najczęstsze pytania odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym spotkaniu.

 

 

 

 

Skip to content