Informacja o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym 2023/2024

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że wszystkie firmy audytorskie wpisane na listę, przekazują do Agencji informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2023 i 2024 (dalej: „informacja o prognozowanych przychodach”).

Informacja o prognozowanych przychodach jest przekazywana przez firmę audytorską w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, w terminie do dnia 15 października 2023 r.

Agencja przypomina, że informację o prognozowanych przychodach należy złożyć na formularzu którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321)

Informację o prognozowanych przychodach można składać do Agencji:

  1. bezpośrednio w elektronicznym Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA – ePUAP:/PANA/SkrytkaESP,
  3. na adres korespondencyjny Agencji: ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa.

Agencja zachęca do korzystania z systemu STREFA w zakresie przekazywania informacji o prognozowanych przychodach. W celu sprawnego korzystania z systemu STREFA  proponujemy zapoznanie się z instrukcją użytkownika /instrukcja użytkownika/

W przypadku składania formularza za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA, dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów/

Zapytania dotyczące złożenia informacji o prognozowanych przychodach można kierować na adres: prognoza@pana.gov.pl

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content