Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

Spotkanie PANA z biegłymi rewidentami na temat Krajowych Standardów Zarządzania Jakością

27 października odbyło się kolejne spotkanie online z biegłymi rewidentami i przedstawicielami firm audytorskich, tym razem dotyczące Międzynarodowych oraz Krajowych Standardów Zarządzania Jakością zorganizowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Podczas wydarzenia, zrealizowanego w formule online, omówiono Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością 1, w zakresie szacowania ryzyka…

 Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Zaproszenie na spotkanie dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dotyczące Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością – spotkanie wstępne

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza biegłych rewidentów i firmy audytorskie na pierwsze spotkanie z cyklu przygotowującego do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Spotkanie, organizowane w formule online, odbędzie się w czwartek 27 października br. w godz. 10.30-12.30. Celem spotkania jest omówienie Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 w zakresie szacowania ryzyka…

Skip to content