preloader

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

PANA planuje, w okresie stanu pandemii, przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Osoby kontrolujące będą znajdować się w siedzibie PANA i będą kontaktować się z kontrolowaną firmą audytorską przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1 przewiduje możliwość…

Ogólny schemat procedur kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) ma prawo do przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich: w zakresie dotyczącym badań ustawowych; w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. (art. 106-125 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.…

Skip to content