Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Udział prezesa PANA Marcina Obronieckiego w II Kongresie ESG

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki wziął udział w głównym panelu dyskusyjnym „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” w trakcie II Kongresu ESG, który odbył się 25 stycznia br. w Warszawie.

Dyskusja dotyczyła wpływu wojny w Ukrainie na postrzeganie zrównoważonego rozwoju, rozbieżności pomiędzy deklaracjami zawartymi w raportach niefinansowych a rzeczywistością oraz włączania wskaźników ESG w strategię biznesową firmy.

ESG w moim przekonaniu powinno być przede wszystkim rozumiane jako dbałość o dobro wspólne. U podstaw tej koncepcji znajduje się ład korporacyjny, czyli właśnie „G” jak „governance”. Zwracanie uwagi na ten aspekt, przyczynia się nie tylko do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale jest również ważne z punktu widzenia interesu społecznego. Bez odpowiedniej pracy nad tym fundamentem szerokie wdrożenie ESG się nie uda. Niezwykle ważna jest tutaj edukacja finansowa. Niestety często bywa tak, ze przedsiębiorstwa, które chwalą się spełnianiem celów klimatycznych, na przykład unikają płacenia podatków lub w inny sposób nie dbają o dobro wspólne – mówił Marcin Obroniecki.

Prezes PANA zwrócił również uwagę na to, że kwestia audytów raportów niefinansowych jest ważna, ponieważ coraz częściej decyzje inwestycyjne są podejmowane bazując na danych finansowych, ale również na danych niefinansowych. Jego zdaniem osoby, które będą zajmować się audytowaniem tych raportów powinny przejść odpowiednie egzaminy i zyskać odpowiednie uprawnienia. Przypomniał, że już odbywają się szkolenia dla biegłych rewidentów na temat tego, jak badać raporty niefinansowe.

Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Polsce. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego była patronem wydarzenia.

Skip to content