Komunikat po XLV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

17 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę nr 1/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał: 

 • nr 2405/44a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych rewidentów za rok 2021,
 • nr 8/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za I kwartał 2022 roku,
 • nr 9/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za I półrocze 2022 roku,
 • nr 2455/44a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
 • nr 2458/45/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 listopada 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2022 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa,
 • nr 2461/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa,
 • nr 2463/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 2464/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 • nr 2501/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 2528/46/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2023 r.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, ze zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za III i IV kwartał 2022 r.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat dotychczasowych działań Agencji dotyczących nowych standardów kontroli jakości, w tym m.in. przygotowanych i opublikowanych na stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.[2] Rada Agencji omówiła również działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w tym zakresie. Agencja poinformowała, że kolejne spotkanie informacyjne na temat nowych standardów kontroli jakości z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi zostało zaplanowane na 24 stycznia 2023 r.

Rada Agencji zapoznała się z treścią pisma Federalnego Urzędu Nadzoru Audytowego (FAOA) Szwajcarii w sprawie uznania systemu nadzoru audytowego Polski za równoważny systemowi nadzoru audytowego Szwajcarii. [3]

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/nowe-standardy-kontroli-jakosci/nowe-standardy-kontroli-jakosci-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

[3] https://pana.gov.pl/komunikaty/decyzja-rzadu-szwajcarii-o-uznaniu-systemu-nadzoru-audytowego-w-polsce-za-rownowazny/

Skip to content